Skip to content

New types of MEGAVAC relays!

ImageModelHot startDC
(Uwork, kV)
2.5MHZ
(Uwork, kV)
16MHZ
(Uwork, kV)
32MHZ
(Uwork, kV)
DC
(Imax.,A)
2.5MHZ
(Imax.,A)
16MHZ
(Imax.,A)
32MHZ
(Imax.,A)
Contact FormContact resistance, OhmWeight, gNumber of cycles
MGV2No15129750301710SPDT12741 million
1MGV8Yes1512973018106SPDT25741 million
2MGV7Yes201510-1507045-DPDT514001 million
3MGV11Yes151310-753522-DPDT103801 million
4MGV13Yes12108-503017.510DPDT121701 million
5MGV6Yes25---75---SPDT2511001 million
6MGV6AYes251812-1507045-SPDT511001 million
7MGV10Yes15---50---SPDT252901 million
8MGV9Yes15---75--SPDT102901 million
9MGV31/065Yes25---20---SPDT502801 million
10MGV31/067Yes30---40---SPDT505201 million
11MGV3/002Yes40---14---SPST-NC2022001 million
12MGV4/003Yes40---14---SPST NO2034001 million
13MGV5/004Yes80---14--SPST-NC2034001 million
14MGV41AYes54.53.52.830241612SPST NO20281 million
15MGV41BYes54.53.52.830241612SPST-NC20281 million
16MGV41CYes54.53.52.830241612SPDT20281 million
17MGV43AYes1076425201310SPST NO20281 million
18MGV43BYes1076425201310SPST-NC20281 million
19MGV43CYes1076425201310SPDT20281 million
20MGV47AYes87.575121053SPST NO20281 million
21MGV47BYes87.575121053SPST-NC20281 million
22MGVH1No3.52.521.5251497SPDT12301 million
23MGVH3Yes3.5---18---SPDT25301 million
24MGVH5only switch on3.5---8---SPDT50301 million
25MGV33Yes15---80---SPDT81361 million
26MGV25Yes25---30---SPST501101 million
27MGV20AYes28221210110604030SPST NO5302 million
28MGV20BYes252210955302015SPST-NC10302 million
en_USEnglish